U9 Håndbold i Sydsjællands Håndboldklub

I den seneste tid har vi i Sydsjællands Håndboldklub kørt et forløb med 2. og 3. klasserne på Gåsetårnskolen og Kulsbjerg Skolen i Vordingborg Kommune med et formål om at lære eleverne at spille håndbold. I den forbindelse vil vi gerne informere om at vi i Sydsjællands Håndboldklub har et Læs mere…

Dagsorden ved Generalforsamling 17.6.2019

Generalforsamling 17. juni kl. 19.00 Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum indeholde: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed for det kommende år. Valg af medlemmer til bestyrelsen Læs mere…