Værdier

  • Frivillighed er hjørnestenen i SHK, det er den der driver klubben
  • Ingen elite uden bredde, vi lykkes ikke i længden uden at bredden er det bærende element
  • Plads til alle, stedet hvor man kan være sig selv
  • Fællesskab, gennem håndbolden
  • Ansvarlighed, vi tager ansvar for hinanden
  • Sammen er vi stærkest