Bestyrelsens medlemmer har den funktion, at de hver især varetager og er ansvarlige for klubbens forskellige arbejdsopgaver.

Herunder finder du bestyrelsens funktioner og kontaktoplysninger.

Jan Lindorff – Formand
Arbejdsopgaver; Kommune, forbund, kampplanlægning, VU, halaktiviteter, div. udvalg
Kontakt: formand@sydsjhk.dk – Tlf. 2148 5331

Gitte Behrens – Kasserer
Arbejdsopgaver; Økonomi og administration, herunder kontingent, backup hjemmeside, klubbens mail, kiosk
Kontakt: info@sydsjhk.dk – Tlf. 4068 3223

Lone A. Kryhlmand – Bestyrelsesmedlem
Arbejdsopgaver; Senioransvarlig, fester, Lykkeliga
Kontakt: lone@sydsjhk.dk – Tlf. 5121 0012

Rikke Næstholdt – Bestyrelsesmedlem
Arbejdsopgaver; Ungdomsansvarlig, trænere, håndboldskole.
Kontakt: rikke4760@gmail.com – Tlf. 4041 9969

Cecilie Pedersen – Bestyrelsesmedlem
Arbejdsopgaver; Vilde Vulkaner, Håndboldskole, referent

Jonas Dueholm – Bestyrelsesmedlem
Arbejdsopgaver; IT/Hjemmeside, synlighed, skolesamarbejde, sponsor

Suppleanter: Henrik Kryhlmand, Jakob Holck. 

Revisor: Jacob Sehested Larsen. Suppleant: Martin Jensen.

Klubbens Postadresse:
Jan Lindorff, Nørregade 31, 4760 Vordingborg

Bankforbindelse Lollands Bank:
Reg.: 6220 konto: 1104981
Reg.: 6220 konto: 6611790 (aktiviteter)
Kontingent opkræves ved at oprette en profil i klubben samt tilmelde betalingskort
MobilePay: 90921 
Web-redaktør: info@sydsjhk.dk