Bestyrelsens medlemmer har den funktion, at de hver især varetager og er ansvarlige for klubbens forskellige arbejdsopgaver.

Herunder finder du bestyrelsens funktioner og kontaktoplysninger.

Jan Lindorff – Formand
Kontakt: formand@sydsjhk.dk – Tlf. 2148 5331

Lone A. Kryhlmand – Bestyrelsesmedlem, Senioransvarlig
Kontakt: lone@sydsjhk.dk – Tlf. 5121 0012

Rikke Næstholdt – Bestyrelsesmedlem, Ungdomsansvarlig
Kontakt: rikke4760@gmail.com – Tlf. 4041 9969

Cecilie Pedersen – Bestyrelsesmedlem og Kasserer
Kontakt: Tlf. 2262 8669

Jonas Dueholm – Bestyrelsesmedlem, Sponsoransvarlig
Kontakt: jdu@itklyngen.dk – Tlf. 5258 2969

Suppleanter: Henrik Kryhlmand, Jakob Holck. 

Revisor: Jacob Sehested Larsen. Suppleant: Martin Jensen.

Klubbens Postadresse:
Jan Lindorff, Grønlundvej 2, 4760 Vordingborg

Bankforbindelse Lollands Bank:
Reg.: 6220 konto: 1104981
Reg.: 6220 konto: 6611790 (aktiviteter)
Kontingent opkræves ved at oprette en profil i klubben samt tilmelde betalingskort
MobilePay: 90921 
Web-redaktør: info@sydsjhk.dk