Sydsjællands Håndboldklub (SHK) har til huse i VU Hallen på Chr. Richardtsvej i Vordingborg. Vores mål er at skabe en stor og stærk bredt funderet ungdomsafdeling, som skal styrke vores seniorafdeling i fremtiden. Vi er en breddeklub, som selvfølgelig gerne vil have elitehold, men det vigtigste er, at vi har hold i alle årgange. Dette mener vi på sigt er vejen til elite håndbold på Sydsjælland, da der ingen elite er uden bredde. Dette er meget vigtigt for SHK.

SHK drives og bæres udelukkende af frivillige på alle områder, såvel ledere som trænere og holdledere og hjælpere, som alle brænder for at fremme sporten.

Klubben blev grundlagt i 1999 og i dag har SHK over 200 medlemmer fordelt på U8, U10, U12, U14, U16, U18 med pige- og drengehold. I sæson 18/19 har SHK 12 ungdomshold. På seniorsiden har vi 4 hold; dame serie 2 og serie 3, herre serie 2 og serie 3.

SHK’s værdier

 • Frivillighed er hjørnestenen i SHK
 • Ingen elite uden bredde
 • Plads til alle
 • Fællesskab
 • Ansvarlighed
 • Sundhed
 • Sammen er vi stærkest

Målsætninger frem mod 2028/2029

Medlemsudvikling

 • U9: 35-40 spillere 4-5 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2019/2020
 • U11: 35-40 spillere 4-5 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2019/2020
 • U13: 30-35 spillere 3 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2020/2021
 • U15: 20-25 spillere 2 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2021/2022
 • U17: 15-20 spillere 1-2 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2022/2023
 • U19: 15-20 spillere 1-2 hold piger og drenge. Fokus fra sæsonen 2024/2025
 • Senior: Mindst 3 dame og 3 herre hold på sigt. Udvikles via årgangene der kommer op.

Trænerudvikling

 • SHK vil udvikle og forme fremtidens SHK-trænere gennem træneruddannelse både eksternt og internt.
 • SHK ønsker at tiltrække inspiration udefra, som socialt passer ind
 • SHK’s trænere er rollemodeller for klubbens spillere i alle aldre
 • SHK’s trænere er bevidste om at det sociale er vigtigt for både hold og klub

Samarbejdspartnere

 • SHK vil samarbejde med Kommunen omkring udviklingen, så haltider og faciliteter kan følge med udviklingen
 • SHK vil aktivt bruge udviklingen og målsætningen til at søge støtte i det lokale erhvervsliv, samarbejder der skal forstærkes i takt med vækst i medlemstal
 • SHK vil fortsat have Vilde Vulkaner som en vigtig samarbejdspartner
 • SHK vil søge efter nye indtægtsområder på aktivitetssiden

Sociale Mål

 • SHK vil fortsat bygge på fællesskab, sammenhold og glæde ved håndbolden
 • SHK tager ansvar for at skabe sammenhold på tværs af drenge og piger, og årgange
 • SHK vil fortsat være et fristed for spillere og deres familier
 • SHK vil fortsat være samlingssted for spillere og deres familier

Fællesskab

 • SHK ønsker sammenhæng mellem årgangene
 • SHK ønsker sammenhæng mellem ungdom og senior

Synlighed

 • SHK vil arbejde for at sætte en ny dagsorden for sporten på Sydsjælland
 • SHK ønsker gennem forstærket samarbejde med kommunen at præge udviklingen i sporten på Sydsjælland
 • SHK vil arbejde aktivt på de sociale medier for at skabe omtale og fokus på klubbens arbejde

Skolesamarbejde

 • SHK arbejder målrettet på et forstærket Skolesamarbejde med Kommunen, HRØ, Gåsetårnsskolen og Kulsbjergskolen.
 • Skolesamarbejdet skal skabe kontakten til de yngre årgange U9 g U11 hvor vi skal skabe de nye spillere
 • Aktiv træning med hjælp fra SHK på skolerne i aftalt periode
 • Afsluttende turnering i VU Hallen på forløb med skolerne.

Aktivt liv i foreningen

 • SHK ønsker at have klub- og medlemsaktiviteter udover træning og kampe såsom: Fester, nathåndbold, Stafet for livet, Idrætsnat, Kulturnat og Åben havn

Aktivt liv i Hallen

 • SHK ønsker at have aktiviteter på kampdage 2-4 gange i sæsonen såsom: Speakersday og Sponsordag.

Frivillig Bank

 • SHK opretter i sæsonen 2018/2019 at oprette en frivillig bank hvor man kan melde sig på og blive kontaktet alt efter hvilke områder man har skrevet sig på.

Lykkeliga

 • SHK ønsker i sæsonen 2018/2019 at oprette Lykkeliga for unge med udviklingshandicap

SHKs vedtægter