Dagsorden ved Generalforsamling 17.6.2019

Generalforsamling 17. juni kl. 19.00 Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum indeholde: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed for det kommende år. Valg af medlemmer til bestyrelsen Læs mere…